POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności szkoły DrumHouse w skrócie:
Zgodnie z wymogami RODO zbieramy Państwa dane tylko dla potrzeb realizacji usługi w szkole DrumHouse.
Wgląd w dane mają tylko pracownicy szkoły DrumHouse. Nie udostępniamy nikomu Państwa danych.
Państwa dane przechowujemy tylko tak długo jak Państwo są uczniami naszej szkoły.
Szkoła DrumHouse przechowuje dane kontaktowe uczniów: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Podmiot kontrolujący dane osobowe: DRUMHOUSE Wojciech Siatkiewicz, ul.Komandosów21, Kraków, telefon: 660 792 895, info@drumhouse.pl

www.drumhouse.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z tego serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności.
Szkoła nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszej strony, nie prenumerować elektronicznych biuletynów, itp.  oraz o nieudostępnianie nam swoich danych.

Dane osobowe
W czasie korzystania możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób. Dane, o które zostaniesz poproszony potrzebne nam są realizacji zamówienia oraz informacji o ewentualnych promocjach.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji wysyłki. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły i nie pozwoli nam dokończyć Twojej transakcji.

Numer telefonu
Numer telefonu, który użytkownik zostawia na łamach Szkoły www.drumhouse.pl jest chroniony, nie udostępniamy go osobom trzecim. Szkoła może wykorzystać numer jedynie w celu realizacji zamówienia.
Subskrypcja bezpłatnych biuletynów i e-learningów
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego biuletynu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te należy wypełnić obowiązkowo.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do naszej listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi zamówione informacje.
Podanie imienia pozwala nam zwracać się do użytkowników z jego użyciem.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszą Szkołą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszej Szkoły, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Niezapowiedziane wiadomości
Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej www.drumhouse.pl.
Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do www.drumhouse.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie zaś komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje.
Właściciel serwisu nie odpowiada za treść przekazywanych informacji komeryjnych.

Jawne dane osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do materiałów związanych z www.drumhouse.pl mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Szkoła nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystują do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary sklepu internetowego mogą wykorzystywać Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty,  identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Prawa autorskie
Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, publikacje, grafiki, opisy i inne pliki tworzące Szkołę w tej domenie stanowią własność www.drumhouse.pl
Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z właścicielem Szkoły.