KARNETY

Koszt standardowego karnetu miesięcznego wynosi 180zł (cztery zajęcia godzinne w miesiącu).
  
Istnieje możliwość zakupu czterech rodzajów karnetów:
  
a) miesięczny
– 180zł (oszczędzasz 40zł)*
  
b) trzy miesięczny
– 540zł + kpt. pałek Drumhouse gratis (oszczędzasz 120zł)*
  
c) sześciomiesięczny
– 1080zł + dwa kpt. pałek Drumhouse gratis (oszczędzasz 240zł)*
  
* W przypadku gdy w miesiącu wypada pięć zajęć cena karnetu zwiększa się o dodatkowe zajęcia (dotyczy to także karnetów trzymiesięcznych, sześciomiesięcznych i grupowych)
  
Zakupu karnetu należy dokonać do 10 tego dnia każdego miesiąca. Po upływie tej daty uczeń może zakupić jedynie lekcje poza karnetem w cenie 60zł za godz.
W przypadku chęci odwołania lekcji, istnieje możliwość odrobienia zajęć, należy jednak nieobecność zgłosić nauczycielowi przynajmniej dzień wcześniej, w przeciwnym wypadku lekcja przepada (nie dotyczy to jednak choroby, bądź wypadków losowych).
  
Nie ma możliwości odliczania pojedynczych lekcji od karnetu, karnet zawsze obejmuje cztery lub pięć zajęć w miesiącu, w przeciwnym razie lekcje są traktowane jako indywidualne.
W przypadku przerw świątecznych i wakacji wykupiony karnet można zawiesić.
  
Wpłatę za miesięczny karnet dokonujemy gotówką bądź przelewem na konto:
  
Pierwsza lekcja pokazowa GRATIS!
  
DRUMHOUSE WOJCIECH SIATKIEWICZ
ul. Mogilska 40 , 31-546 Kraków
50 1020 5558 1111 1826 1910 0058

COMMENTS

0 Responses to Karnety