KARNETY

Regulamin Szkoły DrumHouse

Lekcje u junior drummer teacher:

a) karnet miesięczny – 230zł + 1h ćwiczeniówki gratis + materiały naukowe

b) karnet sześciomiesięczny – 1350zł + 8h ćwiczeniówki gratis + materiały naukowe

c) lekcja indywidualna – 70zł

Lekcje u Wojciecha Siatkiewicza, założyciela szkoły:

a) karnet miesięczny – 275zł + 1h ćwiczeniówki gratis + materiały naukowe

b) karnet sześciomiesięczny – 1650zł + 8h ćwiczeniówki + materiały gratis + wejście na warsztaty prowadzone przez Wojtka gratis

c) lekcja indywidualna- 90zł

Lekcje gry na gitarze basowej:

a) karnet miesięczny- 240zł

b) warsztaty sekcji rytmicznej perkusja+bass – 40zł od osoby

c) lekcja indywidualna – 80zł

  1. Zakupu karnetu należy dokonać do 10 tego dnia każdego miesiąca! Brak wpłaty skutkuje wykreśleniem ze stałej godziny ustalonej w karnecie! Po upływie tej daty uczeń może zakupić jedynie lekcje poza karnetem w cenie 70zł za godz. lub u Wojtka Siatkiewicza 90zł w godzinach dostępnych i uzgodnionych przez nauczycieli.

2. W przypadku chęci odwołania lekcji, istnieje możliwość odrobienia 1h zajęć w miesiącu! Należy jednak nieobecność zgłosić nauczycielowi przynajmniej 24h wcześniej, w przeciwnym wypadku lekcja przepada z brakiem możliwości odrobienia!

3. Maksymalna ilość godzin do odrobienia to 1 godzina w miesiącu.

Uwaga! Tylko wykupienie karnetu umożliwia rezerwacje stałych godzin lekcji. Nie ma możliwości odliczania pojedynczych lekcji od karnetu, w przeciwnym razie lekcje są traktowane jako indywidualne po 70zł lub 90zł.

4. W czasie jesienno- zimowym obowiązuje obuwie zamienne podczas lekcji.

5. Lekcje gratisową należy odwołać minimum 24h przed zajęciami, inaczej lekcje gratisowa przepada.

6. Chęć rezygnacji z nauki w Drumhouse, należy zgłosić z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Wszelkie spory, zażalenia kierujemy wprost do Wojtka Siatkiewicza oraz Miriam Mazur- Siatkiewicz właścicieli szkoły. Wpłatę za miesięczny karnet dokonujemy  przelewem na konto:

DRUMHOUSE WOJCIECH SIATKIEWICZ
ul. Komandosów 21 , 30-334 Kraków
50 1020 5558 1111 1826 1910 0058

Pierwsza lekcja pokazowa GRATIS!