KARNETY

Regulamin Szkoły DrumHouse 

Lekcje u  Drummer teacher:

a) karnet miesięczny – 350zł + 1h ćwiczeniówki gratis + materiały naukowe

b) lekcja indywidualna – 120zł

Lekcje u Wojtka Siatkiewicza, założyciela szkoły:

a) karnet miesięczny 400zł + 1h ćwiczeniówki gratis + materiały naukowe

b) lekcja indywidualna- 150zł

Vouchery prezentowe

400zł – karnet obejmuje cztery zajęcia + spersonalizowany voucher w formie zaproszenia. Voucher ważny trzy miesiące od daty wykupienia.

Lekcje z DrumKids (Dzieci) u Miriam Mazur-Siatkiewicz

a) karnet 240zł (6x 40min)

b) lekcja indywidualna 50zł

c) warsztaty grupowe 100zł (max 4 osoby, 60min)

1. Zakupu karnetu należy dokonać do 10 tego dnia każdego miesiąca! Brak wpłaty skutkuje wykreśleniem ze stałej godziny ustalonej w karnecie! Po upływie tej daty uczeń może zakupić jedynie lekcje poza karnetem w cenie 100zł za godz. lub u Wojtka Siatkiewicza 120zł w godzinach dostępnych i uzgodnionych przez nauczycieli.

2. W przypadku chęci odwołania lekcji, istnieje możliwość odrobienia 1h zajęć w miesiącu! Należy jednak nieobecność zgłosić nauczycielowi przynajmniej 24h wcześniej, w przeciwnym wypadku lekcja przepada z brakiem możliwości odrobienia!

3. Maksymalna ilość godzin do odrobienia to 1 godzina w miesiącu.

Uwaga! Tylko wykupienie karnetu umożliwia rezerwacje stałych godzin lekcji. Nie ma możliwości odliczania pojedynczych lekcji od karnetu, w przeciwnym razie lekcje są traktowane jako indywidualne po 120zł lub 150zł.

4. W czasie jesienno- zimowym obowiązuje obuwie zamienne podczas lekcji.

5. Lekcje gratisową należy odwołać minimum 24h przed zajęciami, inaczej lekcje gratisowa przepada.

6. Chęć rezygnacji z nauki w Drumhouse, należy zgłosić z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

7. Decydując się na naukę w naszej szkole, automatycznie akceptujesz regulamin Drumhouse

Wszelkie spory, zażalenia kierujemy wprost do Wojtka Siatkiewicza oraz Miriam Mazur- Siatkiewicz właścicieli szkoły. Wpłatę za miesięczny karnet dokonujemy  przelewem na konto:

DRUMHOUSE WOJCIECH SIATKIEWICZ
ul. Komandosów 21 , 30-334 Kraków

17109016650000000151876979

Pierwsza lekcja pokazowa jest GRATIS!