KARNETY

Istnieje możliwość zakupu trzech rodzajów karnetów:
  
Lekcje u junior drummer teacher:
  
a) miesięczny
– 200zł/250zł*
  
b) trzy miesięczny
– 600zł-750zł*
  
c) sześciomiesięczny
– 1200zł (zawsze stała kwota, niezależnie od ilości dni w miesiącu)
  
Lekcje u Wojciecha Siatkiewicza, założyciela szkoły:
  
a) miesięczny
-240zł/300zł*
  
b) trzy miesięczny
720zł-900zł*
  
c) sześciomiesięczny
1200zł (zawsze stała kwota, niezależnie od ilości dni w miesiącu)

  
* W przypadku gdy w miesiącu wypada pięć zajęć cena karnetu zwiększa się o dodatkowe zajęcia.
  
Zakupu karnetu należy dokonać do 10 tego dnia każdego miesiąca.
Po upływie tej daty uczeń może zakupić jedynie lekcje poza karnetem w cenie 70zł za godz.
  
W przypadku chęci odwołania lekcji, istnieje możliwość odrobienia zajęć, należy jednak nieobecność zgłosić nauczycielowi przynajmniej dwa dni wcześniej, w przeciwnym wypadku lekcja przepada (nie dotyczy to jednak choroby, bądź wypadków losowych).
Maksymalna ilość godzin do odrobienia to 1 godzina w miesiącu.
  
Uwaga!
Tylko wykupienie karnetu umożliwia rezerwacje stałych godzin lekcji.
Nie ma możliwości odliczania pojedynczych lekcji od karnetu, karnet zawsze obejmuje cztery lub pięć zajęć w miesiącu, w przeciwnym razie lekcje są traktowane jako indywidualne.
W przypadku przerw świątecznych i wakacji wykupiony karnet można zawiesić./
Pierwsza lekcja pokazowa GRATIS!
  
Wpłatę za miesięczny karnet dokonujemy gotówką bądź przelewem na konto:
  
DRUMHOUSE WOJCIECH SIATKIEWICZ
ul. Mogilska 40 , 31-546 Kraków
50 1020 5558 1111 1826 1910 0058

COMMENTS

0 Responses to Karnety